Team

Mw. A.M. Kwant
Tandarts
Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar 73 uur, waarvan 51 uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.
Big-registratienummer: 59022324202
Relatie tot de praktijk: Eigenaar

Mw. D. Bongers-Munneke
Tandarts assistent
Werkzame dagen   woensdag

Mw. C.M.J. Verwoert
Tandarts assistent
Werkzame dagen  maandag / dinsdagochtend / donderdag / vrijdagochtend